Vi som har hann om'et

Edebäck ligger mitt i Värmland vid den vackra och mäktiga Klarälven där den för en gångs skull går i öst-västlig riktning. Om du vill hälsa på oss så åker du 62an som går genom hela Klarälvdalen. Vår mest kända förort är Karlstad som ligger 90 km söderut. Åker du

en mil åt andra hållet så

kommer du till Ekshärad

och det är minsann

inte det sämsta. Och

du ... om du tar en jordglob, sätter en nål i Edebäck och drar ett snöre runt om åt alla håll så visar det sig att Edebäck är jordens absuluta medelpunkt. Visst är det märkligt?!

Uppdrag

Namn & adress

Telefon

Epost

Ordförande

Nyckelansvarig

Torbjörn Hedlund

Gunnerud Tallbacken

683 61 Ekshärad

070- 397 06 24

Vice ordförande

Ledamot

Uthyrare

Åsa-Kréstin Höglund

Norra Skoga 80

683 61 Ekshärad

070-520 61 26

Kassör

Vice sekreterare

Eva-Lena Bäckström

Gunnerud Solgläntan

683 61 Ekshärad

240 75

070-382 40 75

Sekreterare

Maria Nykvist

Gunnerud Kullen

683 61 Ekshärad

241 62

070-610 41 62

LedamotLena Höglund

Edebäck Högheden 22

683 92 Hagfors

243 59

070-566 24 32

Ledamot

Lilian Fridberg

Ängåsen 21

683 92 Hagfors

241 03

070-6573813

Ledamot

Eva-Lena Jonasson

Berga 2

683 61 Ekshärad

241 32

070-243 37 78

Suppleant

Tommy Söderlund

Ängåsen 3

683 92 Hagfors

070-673 71 15

Suppleant

Bengt Gustavsson

Ängåsen 60

683 92 Hagfors

070-548 46 05

Vi som har hann om'et

Dessutom kan du nå oss på de här två epost-adresserna:

info@edeback.se

hyra@edeback.se